DVL Gentofte

Nyt_logo_maj_2010_-_vandrelaug_1fod

                                                                                                                                                   Gentofte afdeling

Ordinær generalforsamling, mandag den 26. februar 2018 kl. 18

Sted: FrivilligCenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Godkendelse af regnskab

 4. Indkomne forslag

 5. DVLs fremtidige arbejde

 6. Valg af:

  1. afdelingsformand (hvert andet år)

  2. yderligere medlemmer af bestyrelsen samt suppleanter.

  3. Revisor og suppleant.

  4. Landsmødedeltagere

 7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen hylder vi årets jubilarer og får lidt at spise og drikke.

Ad 2 Formanden forelægger beretningen

Ad 3 Bestyrelsen forelægger regnskabet

Ad 4 Bestyrelsen fremlægger forslag til reviderede vedtægter for afdelingen. Der er ikke modtaget andre forslag.

Ad 5 -

Ad 6 a Formanden er ikke på valg i år

Ad 6 b På valg i år er Ulla Mørk (modtager genvalg) og Lise Norstrand. Nuværende suppleant er Else Secher.

Ad 6 c Nuværende revisor er Anne Grete Valeur; revisorsuppleant Jørgen Rendsvig.

Ad 6 d
I henhold til Dansk Vandrelaugs love skal der vælges 2 landsmødedeltagere foruden formanden, og gerne suppleanter. Hvis formanden er medlem af Styrelsen, kan afdelingsbestyrelsen udpege en anden landsmødedeltager i stedet for formanden.