DVL Gentofte

 

 

 

 

                                                                                                                   Gentofte Afdeling

 

Beretning 2017, til fremlæggelse på generalforsamlingen 26-02-2018.

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af: Ulla Mørk, kasserer, Vibeke Bjerregaard, Lise Nordstrand, Carl-Vilhelm Rasmussen, næstformand og mig selv som formand. Else Secher er suppleant.

I årets løb har vi haft den glæde, at Ole Bertelsen er tiltrådt som turleder i afdelingen, så vi nu er 12 turledere: Anne Grete Valeur, Carl-Vilhelm Rasmussen, Christel Lundgreen, Christian Lauritzen, Ella Nicolajsen, Else Secher, Lise Norstrand, Niels Ebbe Dam, Ole Bertelsen, Pina Lauritzen, Ulla Mørk og Vibeke Bjerregaard. Ella Nicolajsen stopper dog ved denne generalforsamling, så hvis der ikke kommer nye til, er vi 11 turledere i 2018.

Vi har haft 76 aktiviteter i årets løb, heraf 71 dagture og 2 vandreferier. Se i øvrigt skemaet herunder.

 

Aktivitet

Tur hverdag

Tur lø/sø/helligdag

Aftentur

Møde

Kursus

Vandreferie

I alt

Januar

2

3

 

 

 

 

5

februar

2

3

 

1

 

 

6

marts

2

3

 

 

1

 

6

april

2

4

 1

 

 

1

8

maj

2

1

3

 

 

 

6

juni

 

1

5

 

 

 

6

juli

 

3

4

 

 

 

7

august

 

 

5

 

 

1

6

september

1

7

 

 

 

 

8

oktober

2

5

 

 

 

 

7

november

2

4

 

1

 

 

7

december

1

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

16

37

18

2

1

2

76

 

 

Aftenturene i sommermånederne har som regel god tilslutning, så de seneste år har vi gennemført dem stort set alle torsdagene bortset fra Kr. himmelfartsdag, som jo falder i en af forårets weekendferier.

I marts havde vi førstehjælpskursus for turledere, hvor der udover vore egne deltog fire turledere fra andre afdelinger. Mødet i november var et åbent planlægningsmøde, som vi afholdt på grund af debatten på generalforsamlingen sidste år, så medlemmernes ønsker kunne påvirke vores program. Desværre kom der ingen medlemmer udover turlederne, så vi har ikke besluttet et nyt tilsvarende møde endnu.

Vi gennemførte to vandreferier til udlandet. I første uge af maj var vi med 11 deltagere til Catalonia Trek Festival med base i Roses, Costa Brava, og i august var vi med 8 deltagere på bjergvandringer i Tyrol med Base i Innsbruck. Der er generel tilfredshed blandt deltagerne i vandreferierne, hvilket blandt andet kan ses ved, at flere melder sig igen til en senere vandreferie.

Det går tilsyneladende godt med at få nye medlemmer, og dog var vi ved årets udgang samme antal medlemmer som sidste år. Ved nytår var 54 af vores 282 medlemmer indmeldt i løbet af 2017, og 66 var indmeldt i løbet af de to foregående år. I øvrigt er forholdet ca. 5 til 1 mellem kvindelige og mandlige medlemmer, så skaf nogle flere mænd. Aldersmæssig fordeling: 5 medlemmer 0 – 18 år, 6 medlemmer 19 – 26 år, 65 medlemmer 27 – 59 år og 205 medlemmer 60+ år. Udover de nye har vi heldigvis også mange trofaste medlemmer, som har bevaret deres medlemskab gennem mange år. I 2017 havde vi tre 40-års jubilarer og en 25-års jubilar. De tre af jubilarerne var til stede ved generalforsamlingen og fik deres diplomer og gaver overrakt.

I landsforeningen blev der i 2017 truffet beslutning om, at de almindelige ture for fremtiden er gratis for medlemmer, så 2017 var det sidste år, hvor vi skulle have 10 eller 5 kr. i deltagerbetaling fra hver af Jer på turene. Og dette gennemføres vel at mærke uden kontingentstigning! Der er på landsmøderne både i 2016 og 2017 vedtaget ændringer i standardvedtægterne, hvilket er baggrunden for at vi i dag har forslag om vedtægts-ændringer på dagsordenen.

DVLs projekt ’bedre kommunikation’: Vi har deltaget i et to møder og en workshop om ny hjemmeside, som bliver en realitet i løbet af 2018, og sidst på året forventer vi også at påbegynde regelmæssig udsendelse af nyhedsbreve i afdelingen som en service til medlemmerne. Når landsforeningens nye hjemmeside åbner til efteråret, bliver afdelingens hjemmeside integreret i den, som et led i ’branding’ af Dansk Vandrelaug.

Hvert forår deltager vi i regionsmøde med de andre afdelinger øst for Storebælt. I 2017 var Frederikssund Afdeling vært for mødet, og i år bliver det i Roskilde. Vi bruger møderne til erfaringsudveksling, og de er også et godt forum for at indgå aftaler om samarbejde vedr. turene på Vandrernes Dag og i det kommende år om Maritime Vandringer, som jeg tror bliver endnu større end Fod på Danmark var i 2014!

Lokalt er vi medlem af Frivilligcenter Gentofte, hvor vi holder mødet i dag, og af Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG), og vi samarbejder med Sundhed for Seniorer i Gentofte Kommune. Det kaster sommetider nogle kursustilbud af sig, og giver os mulighed for at netværke med nogle af de andre foreninger i kommunen.

Christian Lauritzen